Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP Oostgaarde 11 september 2001

Op dinsdag 11 september 2001 om 20.00 uur is er een vergadering van het Wijk Overleg Platform (WOP) Oostgaarde. De vergadering wordt gehouden in wijkcentrum De Trefterp, Damsterdiep 58. Op de agenda staan onder meer het verslag van 5 juni 2001 en de actielijst van 6 maart 2001, een presentatie van het wijkactieplan Oostgaarde, een mondeling verslag van de werkgroepen en van de komende werkgroepsessies. De voorzitter is de heer J. Camijn.

Spreekuur
Voorafgaand aan de vergadering zal wijkwethouder P.F.J. van den Eijnden spreekuur houden. Dit spreekuur vangt aan om 19.00 uur in wijkcentrum De Trefterp. Mensen die van het spreekuur gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden op telefoonnummer 010-2848234.

Volgende vergadering
De volgende vergadering in 2001 is op 4 december. Mocht u vragen, opmerkingen of agendapunten hebben voor de vergadering van 11 september 2001, neem dan contact op met de wijkcontactfunctionaris, Ruud van Diemen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 010-2848723.

Deel: ' Vergadering WOP Oostgaarde Capelle a/d IJssel '
Lees ook