Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP s-Gravenland

Op maandag 13 mei 2002 om 20.00 uur vergadert het Wijkoverlegplatform s-Gravenland. De vergadering wordt gehouden bij Intermezzo, Puccinistraat 86b.

Op de agenda staan het bespreken van het verslag en de actielijst van 18 februari 2002 en 8 april 2002, het wijkactieplan, graffiti en de stand van zaken van de werkgroepen. De voorzitter is de heer L. Meijs. Mocht u vragen, opmerkingen of agendapunten hebben voor de vergadering van 13 mei 2002, dan kunt u contact opnemen met wijkbeheer op telefoonnummer 010-2848723/010-2848724.

Spreekuur
Voorafgaand aan de vergadering houdt wijkwethouder J.M. de Jong spreekuur. Hiervan kan alleen na telefonische afspraak gebruik worden gemaakt. U kunt zich hier voor aanmelden op telefoonnummer 2848232. Het spreekuur begint om 19.00 uur bij Intermezzo.

Vergaderdata 2002
De vergaderdata van het Wijk Overleg Platform s-Gravenland in 2002 zijn op maandag 2 september en maandag 9 december.

Deel: ' Vergadering WOP 's-Gravenland '
Lees ook