Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP Schenkel 5 september 2001

Op woensdag 5 september 2001 om 20.00 uur vergadert het Wijk Overleg Platform Schenkel. De vergadering wordt gehouden in de grote zaal van het buurtcentrum De Wel. Op de agenda staan onder meer het verslag en de actielijst van 13 juni 2001, het wijkactieplan Schenkel (presentatie), de structuur van het WOP en de voortgang van de verschillende werkgroepen. De voorzitter van de vergadering is mw. M. Damsteeg.

Spreekuur
Voorafgaand aan de vergadering houdt wijkwethouder G.J.M. van den Akker spreekuur. Dit spreekuur begint om 19.00 uur.

Vergaderdata 2001
De overige vergaderdata in 2001 van het Wijk Overleg Platform Schenkel zijn 31 oktober en 19 december. Mocht u vragen, opmerkingen of agendapunten hebben voor de vergadering van 5 september aanstaande, neem dan contact op met het wijkbeheer op telefoonnummer 010-2848723 of 010-2848724.

Deel: ' Vergadering WOP Schenkel gemeente Capelle a/d IJssel '
Lees ook