Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP Schollevaar

De vergadering wordt gehouden in het wijkcentrum aan het Maria Daneelserf 20. Op de agenda staan onder meer het voorstellen van de nieuwe voorzitters, het verslag en de actielijst van 12 juni 2001, het wijkactieplan (presentatie) en de stand van zaken van de werkgroepen.

Spreekuur
Voorafgaand aan de vergadering zal wijkwethouder R.P. Binnendijk spreekuur houden. Dit spreekuur begint om 18.30 uur in het wijkcentrum aan het Maria Daneelserf 20. Wilt u van het spreekuur gebruik maken, dan kunt u zich aanmelden op telefoonnummer 010-2848233.

Volgende vergadering
De volgende vergaderdatum in 2001 van het Wijk Overleg Platform Schollevaar is 11 december 2001. Mocht u vragen, opmerkingen of agendapunten hebben voor de vergadering van 18 september 2001, dan kunt u contact opnemen met wijkbeheer op telefoonnummer 010-2848723 of 010-2848724.

Deel: ' Vergadering WOP Schollevaar in Capelle a/d IJssel '
Lees ook