Maandag 17 januari 2000

aanvang: 20.00 uur

agenda:

Zorg en Sociale Zaken.

- Verslag van de vergadering van 22 november 1999
- Ingekomen stukken en mededelingen

- Wat verder ter tafel komt

- Rondvraag

Welzijn.

-Verslag van de vergadering van 22 november 1999
- Ingekomen stukken en mededelingen

- Gedachtenwisseling met het bestuur van de Stichting Gorsselse Zwembaden

- Het beschikbaar stellen van een extra krediet van f 10.000,-- voor de Stichting Peuterspeelzalen gemeente Gorssel

- Wat verder ter tafel komt

- Rondvraag

Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis. U kunt de agenda's, notulen vorige vergaderingen en voorstellen een week voordat de vergadering wordt gehouden inzien in het gemeentehuis en alle bibliotheken in de gemeente Gorssel.

Deel: ' Vergadering zorg en sociale zaken gemeente Gorssel '
Lees ook