Gemeente Den Helder

Vergaderingen.

betreft:
week: week 01

In de komende week vergaderen weer een aantal commissies.

Dinsdag 11 januari: commissie Grootwinkel-, midden- en kleinbedrijf.

Woensdag 12 januari: commissie Werkgelegenheid en Economische Zaken.

Donderdag 13 januari: commissie Stadsontwikkeling.

De agendapunten van bovengenoemde commissies waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

Adviesraad.

Maandag 10 januari vergadert de adviesraad ouderenbeleid. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in kamer 0.06 in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:


- concept-advies aan gemeentebestuur inzake het te invoeren gemeentelijk ouderenbeleid;


- nota "Vrijwilligersbeleid in beweging";


- Rapportage "Maaltijdvoorziening Den Helder" van de Samenwerkende Ouderenpartijen Den Helder.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kan daar ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. Meldt u dit even van tevoren bij de voorzitter, hij stelt u hiervoor dan in de gelegenheid.

Overigens zendt de Lokale Omroepstichting van de meeste vergaderingen de volgende ochtend een samenvatting via de radio uit, en wel tussen 08.00 en 09.00 uur. U vindt de LOS

op de kabel op FM 89.0 Mhz en in de ether op 105.6 MHz.
_________________________________________________________________

laaste verandering: januari 05, 2000

Deel: ' Vergaderingen commissies gemeente Den Helder '
Lees ook