Gemeente Maassluis

3-9-2001

Raadscommissies in september

De schoolvakanties zijn weer afgelopen, de meeste mensen zijn terug van vakantie en het "normale" leven herneemt zijn loop. Ook de commissievergaderingen van de gemeente Maassluis gaan weer van start. In de komende weken komen de leden van de raadscommissies bij elkaar voor een aantal openbare vergaderingen. Zowel de vergaderingen van de raadscommissies als van de gemeenteraad worden gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en beginnen om 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 oktober.


· Op woensdag 12 september 2001 is de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid als eerste aan de beurt;
· de raadscommissie voor onderwijs, sport, cultuur, communicatie en inspraak volgt op donderdag 13 september;
· op maandag 17 september komt de raadscommissie voor algemene en bestuurszaken bijeen voor een openbare vergadering;
· op dinsdag 18 september vergadert de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling;
· de raadscommissie voor milieu, volksgezondheid, personeel en organisatie vergadert op woensdag 19 september;
· op donderdag 20 september sluit de raadscommissie voor financiën en economische zaken het rijtje voor deze maand af.

De vergaderingen van de raadscommissies zijn in principe openbaar. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Wel kunnen de leden van de commissie ter vergadering besluiten om een bepaald onderwerp in beslotenheid te behandelen. Bijvoorbeeld omdat er gesproken wordt over financiële gegevens of over bepaalde personen.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering om 20.00 uur aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemappen in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Deze mappen worden ongeveer een week voor de vergadering ter inzage gelegd. Voor het inzien van de commissiestukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag zijn de commissiemappen gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.

De agenda's van de raadscommissies en de bijbehorende stukken zijn bovendien te raadplegen op Internet: www.maassluis.nl. Hier zijn onder het kopje actueel/ vergaderdata andere de agenda's en vergaderstukken van de raadscommissies te vinden.

Deel: ' Vergaderingen en raadscommissies gemeente Maassluis '
Lees ook