Dienst Binnenstad AmsterdamVergaderingen raad en commissies

Stadsdeelraad

De stadsdeelraad vergadert een keer per maand op donderdagavond van 19.30 in de Raadszaal van het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar.

Datum

* 27 juni

* in juli en augustus zijn er geen vergaderingen in verband met het zomerreces

* 19 september

* 24 oktober

* 21 november

* 12 december

Agenda

De agenda voor de raadvergadering van 27 juni vindt u hier

Klik hier voor de supplement-agenda van 27 juni.

Commissies

Openbare Orde en Veiligheid, Economische Zaken en Horeca, Toerisme, Sport, Milieu, Middelen en Algemene en Bestuurlijk Juridische Zaken

Datum

*

donderdag 16 mei, 19.30 uur (zaal 0235 stadhuis)
* donderdag 13 juni, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* donderdag 15 augustus, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* donderdag 12 september, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* donderdag 10 oktober, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* donderdag 14 november, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* donderdag 17 december, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering vindt u hier

Verslag

Het verslag van de laatste vergadering vindt u hier

Belanghebbenden die bij een van de agendapunten wensen in te spreken of zij die gebruik willen maken van het vragenhalfuurtje, kunnen tot 24 uur vóór de vergadering zich als spreker aanmelden bij het secretariaat van de commissie.
Mevrouw T. Bergonje-Buis, tel (020) 552 4478
De vermelde aanvangstijden zijn slechts richtlijnen waaraan geen rechten zijn te ontlenen. Insprekers dienen tijdig aanwezig te zijn.

Bouwen en Wonen, Stedelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte-beheer

Datum

*

woensdag 22 mei, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* woensdag 12 juni, 19.30 uur (zaal 0239 stadhuis)
* woensdag 21 augustus, 19.30 uur

* woensdag 18 september, 19.30 uur

* woensdag 23 oktober, 19.30 uur

* woensdag 20 november, 19.30 uur

* woensdag 11 december, 19.30 uur

Belanghebbenden die bij een van de agendapunten wensen in te spreken of zij die gebruik willen maken van het vragenhalfuurtje, kunnen tot 24 uur vóór de vergadering zich als spreker aanmelden bij het secretariaat van de commissie.
Mevrouw C. Tan A Kiam, tel (020) 552 4327.
De vermelde aanvangstijden zijn slechts richtlijnen waaraan geen rechten zijn te ontlenen. Insprekers dienen tijdig aanwezig te zijn.

Welzijn, Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sociale Activering

Datum

*

woensdag 29 mei, 19.30 uur (conferentiezaal Mozeshuis)
* woensdag 19 juni, 19.30 uur (zaal 0235 stadhuis)
* donderdag 28 augustus, 19.30 uur

* donderdag 25 september, 19.30 uur

* donderdag 30 oktober, 19.30 uur

* donderdag 27 november, 19.30 uur

* donderdag 18 december, 19.30 uur

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering vindt u hier

Belanghebbenden die bij een van de agendapunten wensen in te spreken of zij die gebruik willen maken van het vragenhalfuurtje, kunnen tot 24 uur vóór de vergadering zich als spreker aanmelden bij het secretariaat van de commissie.
Mevrouw D. Voorn, tel.: (020) 552 4441.
De vermelde aanvangstijden zijn slechts richtlijnen waaraan geen rechten zijn te ontlenen. Insprekers dienen tijdig aanwezig te zijn.

Inrichting Openbare Ruimte en Groen, Verkeer en Parkeren, Water en Monumenten

Datum

*

donderdag 30 mei, 19.30 uur (zaal 0235 stadhuis)
* donderdag 20 juni, 19.30 uur (zaal 0235 stadhuis)
* donderdag 22 augustus, 19.30 uur

* donderdag 26 september, 19.30 uur

* donderdag 31 oktober, 19.30 uur

* donderdag 28 november, 19.30 uur

* donderdag 19 december, 19.30 uur

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering vindt u hier

Belanghebbenden die bij een van de agendapunten wensen in te spreken of zij die gebruik willen maken van het vragenhalfuurtje, kunnen tot 24 uur vóór de vergadering zich als spreker aanmelden bij het secretariaat van de commissie.
De heer P. Koopman, tel (020) 552 4185.
De vermelde aanvangstijden zijn slechts richtlijnen waaraan geen rechten zijn te ontlenen. Insprekers dienen tijdig aanwezig te zijn.

Recesperioden

*

27 april 5 mei

* 29 juni 11 augustus

* 12 oktober 20 oktober

* 21 december 5 januari

Deel: ' Vergaderingen raad en commissies Amsterdam '
Lees ook