Gemeente Leiden


Vergaderingen raadscommissies

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer

Donderdag 4 oktober a.s. om 19:30 uur in de raadzaal van het stadhuis Agenda:

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
- bouwplan kantoor/bedrijfspaviljoens en parkeerdek Fruitweg
- bepaling saldo werkgelegenheidsprojecten per medio 2001
- inpassing RijnGouwelijn

- 30 km/u voorzieningen Lage Mors

- Deltametropool
Bart Rijsbergen, tel.: 5165029

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderingen raadscommissie ROWV gemeente Leiden '
Lees ook