Gemeente Brielle


Commissies vergaderen over begroting 2002

De raadscommissies vergaderen

=>

welzijn op maandag 17 september te 19.30 uur
=> openbare werken op maandag 17 september te 20.30 uur => financiën op donderdag 20 september te 20.00 uur =>

bestuurlijke aangelegenheden op dinsdag 25 september te 20.00 uur.

De commissies vergaderen in het stadskantoor.
Op de agenda van alle commissies staat de begroting 2002 en de meerjarenreming 2002-2005.

Spreken in de commissies
Niet alleen de leden van de commissie kunnen in de vergadering het woord voeren.
Het is in principe mogelijk voor iedereen.
Gaat het over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat, dan krijgt u de gelegenheid met leden van de commissie daarover van gedachten te wisselen. U moet wel voor de vergadering begint aan de secretaris melden dat u van het spreekrecht gebruik wil maken. Staat het onderwerp niet op de agenda dan krijgt u na de opening van de vergadering de gelegenheid het woord te voeren. Het onderwerp waarover u spreekt moet wel tot het werkterrein van de commissie horen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies gemeente Brielle '
Lees ook