Gemeente Leiden


Vergaderingen raadscommissies

Werk, Sociale Zaken en Wijkbeheer

Dinsdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis Agenda:

- verandering inrichting dienst Economische en Sociale Zaken
- invoering nieuwe Vreemdelingenwet (zeer onder voorbehoud)
- DZB

- Plantsoen
Teije van Vliet, tel.: 5165029

Milieu, Sport, Cultuur en Grotestedenbeleid

Woensdag 10 oktober a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis Agenda:

- Grotestedenbeleid: voorbereiding visitatie aanpak en planning GSB Jaarplan 2002

- verplaatsing Vredesmonument (onder voorbehoud)
- saneringsplan Roomburg

- Collegereactie op de gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden Ineke van Vliet, tel.: 5165027

Commissie voor de Rekeningen

Woensdag 10 oktober a.s. om 20.00 uur in de B&W-kamer (k. 234) van het stadhuis
Agenda:

- voortgangsrapportage periodieke doorlichtingsonderzoeken
- onderzoeksrapport Maatschappelijk Werk

- onderzoeksrapport Werken voor derden

- onderzoeksopdracht huwelijksleges/procedureel
- Wet dualisering gemeentebestuur/rekenkamerfunctie J.J. Koot, tel.: 5165065

Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie

Donderdag 11 oktober a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis Agenda:

- doorlichtingsonderzoek Maatschappelijk Werk
- presentatie Parapluproject

- richtlijnen uitvoeringsovereenkomst SDL 2002
- convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
- Schoolverzuim en Leerplichtbeleid, jaarverslag De Witte Poort Nelleke Bouman-Hulshoff, tel.: 5165026

Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheid

Donderdag 11 oktober a.s. om 20.00 uur in kamer 230 van het stadhuis Agenda:

- melding voortgang Europroject

- presentatie Voortgang verbetering gebouwenregistratie
- rapport integriteit

- herhuisvesting
Ton Prast, tel.: 5165022

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies gemeente Leiden '
Lees ook