Gemeente Nuth


COMMISSIES

De raadscommissies komen volgende week in openbare vergadering bijeen ter voorbereiding van de raadsvergadering van 9 oktober. Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, Deweverplein 1 in Nuth.

Commissie Grondgebiedzaken

Maandag 17 september 19.00 uur


* Aanleg 7 waterbuffers;

* Regionale visie en bestemmingsplan Prostitutiebeleid;
* Geactualiseerd verkeersveiligheidsplan;
* Plattelandsontwikkeling Heuvelland;

* Regionaal Volkshuisvestingsplan.

Commissie Welzijn

Dinsdag 18 september 19.00 uur


* Presentatie GGD inzake product-keuzeaanbod;
* Begroting 2002 GGD

* Gemeentebegroting 2002

Commissie Financiën

Woensdag 19 september 19.00 uur


* Presentatie ontwikkelingen Rd4;

* Gemeentebegroting 2002;

* Kostendekkendheid rioolrecht;

* Begroting 2002 GGD;

* Verkeersveiligheidsplan

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken

Donderdag 20 september 19.00 uur


* Activiteitenplan politie;

* Verzoek tot wijziging APV (sluitingstijden);
* Gemeentebegroting 2002.

Deel: ' Vergaderingen Raadscommissies gemeente Nuth (Limburg) '
Lees ook