Gemeente Zwijndrecht

16 oktober 2001


*

Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis
De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
*

Raadscommissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis
De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies gemeente Zwijndrecht '
Lees ook