Gemeente Leiden

Sociale Infrastructuur
Woensdag 26 juni a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis
* Opening vergadering SI en vaststellen van de agenda
* Mededelingen en rondvraag

* Conceptverslag SI van 12 juni 2002
Zorg, welzijn en wonen

* 'Taxi komt zo...of nooit' rapport SP inzake de Wvg taxi
* Nota 'Naar een sluitende 24-uurszorgstructuur'
* Bijdrage verbouwing slaaphuis

* Inloophuis psychiatrie

SOZA

* Perspectiefnota 2002

* Stukken ter kennisname

* Werkwijze Raadscommissie Sociale Infrastructuur
* Sluiting

Anne-Marie Slink, tel. 5167393
Ruimte en Groen
Donderdag 27 juni a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis
* Perspectiefnota 2002

* Werkwijze Raadscommissie bij kaderstellende onderwerpen Caroline Gerritsma, tel.: 5167622

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Leiden '
Lees ook