Gemeente Leiden

Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie
Donderdag 16 mei a.s. om 20:00 uur in de raadzaal van het stadhuis
* presentatie Stichting Leidse Studentenhuisvesting en Stichting de Binnenvest

* presentatie onderwijsachterstanden

* aanvraag spoedprocedure onderwijshuisvesting basisschool Lorentz. Betreft Verzoek uitbreiding tijdelijke huisvesting ten behoeve van de 33e en 34e groep leerlingen

* verhoging voorzieningen onderwijshuisvesting diverse scholen
* voorlichting over het Personeel en Organisatiebeleid van de gemeente Leiden

* vaststellen van de notitie 'Vestiging van Huisartsen in Leiden' en wijzigen van de Huisvestingsverordening 1998
* introductie Hoogwaardige Intake bij aanvragen in het kader van de WVG en voortzetten traject overdracht medische advisering WVG naar Regionaal Indicatie Orgaan

Nelleke Bouman-Hulshoff, tel.: 5165026

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Leiden '
Lees ook