Gemeente Leiden

Economische zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren Woensdag 29 mei a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis
- uitgifte in erfpacht van een perceel grond gelegen aan de Vijf Meilaan op de hoek met de Boshuizerlaan (20.15 uur)


- ontwikkelingen Oostelijk Havengebied (20.25 uur)
Marianne van der Vlugt, tel.: 5165024

Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheid Donderdag 30 mei a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis
* verbeterplan Bos van Bosman

* - ligplaatsenplan pleziervaartuigen (plan C) Ton Prast, tel.: 5165022

Deel: ' Vergaderingen raadscommissies Leiden '
Lees ook