AGENDA van de Vaste Commissies van Provinciale Staten van Limburg

vergaderingen 31 maart 2000

AGENDA
van de Vaste Commissies
van Provinciale Staten
van Limburg
vergaderingen 31 maart 2000

Op vrijdag 31 maart a.s. vergaderen de Vaste Commissies uit Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Commissie voor Ruimte en Groen vergadert om 9.30 uur in de Veldekezaal over o.a.:

De vergadering komt te vervallen

De Commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur vergadert om 13.15 uur in de Veldekezaal over o.a.:

Verslag 1999 over subsidies uit het budget Welzijn, Zorg en Cultuur

Herpositionering bibliotheekwerk

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda's staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie:
Ruimte en Groen, telefoon (043) 389 73 98
Welzijn, Zorg en Cultuur, telefoon (043) 389 71 35.
De agenda's met alle bijbehorende stukken liggen vanaf heden, op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur, ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement in Maastricht.

Deel: ' Vergaderingen Vaste Commissies Provincie Limburg '
Lees ook