Gemeente Den Helder

Vergaderingen

betreft: week: week 40

Maandag 8 oktober: adviesraad Ouderenbeleid, aanvang 13.30 uur in kamer 0.06. Op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten: - tussenrapportage Preventief Informatief Ouderenbezoek; - bespreking themabijeenkomsten in 2002.

Maandag 8 oktober: commissie Welzijn en Cultuur. - presentatie van het rapport 'Kiezen en delen' n.a.v. het onderzoek naar de effectieve (wijkgerichte) werkwijze van de welzijnsinstellingen in Den Helder; - jaarrekening 2000 van de dienst Welzijn; - subsidieverzoek handbalvereniging Door Samenwerking Ontstaan t.b.v. aanschaf tenues; - sociale vernieuwing en budget voor de wijken.

Woensdag 10 oktober: commissie Stadsontwikkeling Woensdag 10 oktober: commissie Personeel, Informatievoorziening & Organisatie De agendapunten van beide laatst genoemde vergaderingen waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. Meldt u dit even van tevoren bij de voorzitter, hij stelt u hiervoor dan in de gelegenheid. Overigens zendt de Lokale Omroepstichting van de meeste vergaderingen de volgende ochtend een samenvatting via de radio uit, en wel tussen 08.00 en 09.00 uur. U vindt de LOS op de kabel op FM 89.0 Mhz en in de ether op 105.6 MHz.

laaste verandering: oktober 10, 2001

Deel: ' Vergaderingen week 40 gemeente Den Helder '
Lees ook