Gemeente Den Helder

Weeknieuws

Vergaderingen

betreft:
week: week 23

Ouderenbeleid

De vergadering van de commissie Ouderbeleid van 14 juni aanstaande, om 14.00 uur gaat niet door in verband met een tekort aan agendapunten. De volgende vergadering zal op 12 juli plaatsvinden.

Welzijn en Cultuur

De vergadering van de commissie Welzijn en Cultuur van maandag 14 juni om 20.00 uur gaat niet door. De volgende vergadering zal op 21 juni zijn. De agendapunten van deze vergadering waren op het moment dat dit bericht werd samengesteld nog niet bekend.

Onderwijs en Jeugdzaken

Dinsdag 15 juni vergadert OJZ om 20.00 uur in de raadzaal. Op de agenda staat de aanpassing van de ouderlijke bijdrage voor het leerlingenvervoer per 1 augustus 1999. Verder zal er gesproken worden over de conceptverordening bestuurscommissie openbaar basisonderwijs en de fusie schoolbegeleidingsdiensten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Ook komt de time-out klas aan de orde, en het studiehuis in de 2e fase van het voortgezet onderwijs.

gecombineerde vergadering Algemene en Bestuurlijke Zaken en Personeel, Informatievoorziening en Organisatie

Woensdag 16 juni is er een gezamenlijke vergadering van de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken en de commissie Personeel, Informatievoorziening en Organisatie.

Op de agenda staan de vragen van de heer Abbenes n.a.v. de Raad van 15 april.

Aansluitend op deze vergadering vindt een vergadering van alleen Personeel, Informatievoorziening en Organisatie plaats. Hier wordt door de leden gesproken over de verslagen van de ondernemingsraad van 10 maart, 18 maart en 14 april jl., en over de fiscaliteit van de onkostenvergoeding van burgemeester, wethouders en raadsleden. De leden bespreken tevens de wijziging in de verordening CAR/UWO. Verder buigen de leden zich over de beleidsnota mobiliteit. Ook komt de voortgangsrapportage J2000 aan de orde. Naast deze agendapunten zal er nog gesproken worden over PAGO’s Milieudienst en Dienst Stadsontwikkeling en Beheer. De vergadering zal plaatsvinden om 19.30 uur in de raadzaal.

Welstandscommissie

De Welstandscommissie vergadert donderdag 17 juni om 12.30 in kamer 105.De agendapunten waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

Economische Zaken

Op donderdag 17 juni om 20.00 uur vergadert de commissie Economische Zaken in de raadzaal. De agendapunten waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kan daar ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u hiervoor in de gelegenheid.
_________________________________________________________________

laaste verandering: juni 08, 1999

Deel: ' Vergaderingschema gemeente Den Helder '
Lees ook