Provincie Drenthe

Vergaderschema 2002 provinciale staten en statencommissies
* provinciale staten

* Statencommissie voor Bestuur, Financiën en Economie
* Statencommissie Cultuur en Welzijn

* Statencommissie Milieu, Water en Groen

* Statencommissie voor Ruimte, Infractructuur en Mobiliteit
vergaderschema 2001
vergaderschema 2000
vergaderschema 1999
vergaderschema 1998
vergaderschema 1997
vergaderschema 1996
vergaderschema 2002 (pdf)
(alleen voor statenleden)Vergaderingen provinciale staten

aanvang 9.30 uur

* woensdag
+ 6 februari (agenda, verslag)
+ 20 maart (agenda, verslag)
+ 8 mei (agenda, verslag)
+ 19 juni (agenda, verslag)
+ 18 september (agenda,verslag)
+ dinsdag 12 en woensdag 13 november (agenda, verslag) + 18 december (agenda, verslag)

Statencommissies

Milieu, Water en Groen
aanvang 9.00 uur

* maandag
+ 14 januari (agenda,verslag)
+ 25 februari (agenda, verslag)
+ 15 april (agenda, verslag)
+ 27 mei (agenda, verslag)
+ 26 augustus (agenda, verslag)
+ 21 oktober (agenda, verslag)
+ 25 november (agenda, verslag)

Cultuur en Welzijn
aanvang 9.00 uur

* woensdag
+ 16 januari (agenda,verslag)
+ 27 februari (agenda, verslag)
+ 17 april (agenda, verslag)
+ 29 mei (agenda, verslag)
+ 28 augustus (agenda, verslag)
+ 23 oktober (agenda, verslag)
+ 27 november (agenda, verslag)

Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit
aanvang 14.00 uur

* maandag
+ 14 januari (agenda, verslag)
+ 25 februari (agenda, verslag)
+ 25 april (agenda, verslag)
+ 27 mei (agenda, verslag)
+ 26 augustus (agenda, verslag)
+ 21 oktober (agenda, verslag)
+ 25 november (agenda, verslag)

Bestuur, Financiën en Economie
aanvang 14.00 uur

* woensdag
+ 16 januari (agenda,verslag)
+ 27 februari (agenda, verslag)
+ 17 april (agenda, verslag)
+ 29 mei (agenda, verslag)
+ 28 augustus (agenda, verslag)
+ 23 oktober (agenda, verslag)
+ 27 november (agenda, verslag)

Interprovinciale Statencommissie Noord-Nederland (Ipsc) data onder voorbehoud

* dinsdag
+ 26 februari (agenda, verslag)
+ 28 mei (agenda, verslag)
+ 27 augustus (agenda, verslag)
+ 26 november (agenda, verslag)

Deel: ' Vergaderschema 2002 provinciale staten Drenthe '
Lees ook