Gemeente Den Helder

dinsdag 19 januari commissie Milieuzaken

woensdag 20 januari Algemeen Bestuurlijke Zaken

De leden van deze commissie buigen over de opzet voor een werkconferentie in het kader van de strategie-ontwikkeling van de gemeente Den Helder. Daarnaast bespreken de leden het communicatiebeleid, de Falgaproblematiek, gewestelijke aangelegenheden, de omnibusenquete over dienstverlening van de gemeente (1998), de klachtenrapportage over het 3e kwartaal 1998 en een raadsexecursie naar de gemeente Lelystad. Tot slot buigen zij zich over de begroting 1999 en het bedrijfsplan van de Meldkamer Noord-Holland-Noord.

donderdag 21 januari Financiën en grondbedrijf

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen.

Ook ú kunt uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Tot een half uur voor de vergadering kunt u hiervoor terecht bij een van de bodes.

©SDRN last update: 18-01-99

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderschema gemeente Den Helder - 1449 '
Lees ook