Gemeente Den Helder

Weeknieuws

Vergaderingen

betreft:
week: week 25

commissie Grootwinkel-, midden- en kleinbedrijf Dinsdag 29 juni vergadert de commissie Groot-, midden- en kleinbedrijf. Op de agenda staat de parkeernota.

Adviesraad voor de sport
Op dinsdag 29 juni vergadert de Adviesraad voor de sport. De agendapunten waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert op 1 juli om 12.30 uur. De agendapunten en de lokatie waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

commissie Bezwaar- en beroepschriften
De commissie Bezwaar- en beroepschriften vergadert op 1 juli. De agenda vermeldt het bezwaarschrift van de heer J.M. van der Kraats over de weigering van een bouwvergunning, het bezwaarschrift van de heer F.J.C.G. Koogje over de weigering van een kapvergunning, en het bezwaarschrift van de heer R. Giljou over een weigering van een vergunning voor een milleniumfeest. Het openbare gedeelte van de vergadering begint om 20.30 uur.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kan daar ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u hiervoor in de gelegenheid.
_________________________________________________________________

laaste verandering: juni 23, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderschema gemeente Den Helder - 1782 '
Lees ook