Gemeente Den Helder

dinsdag

9 februari 14.00
uur Natuur en Landschap
Van deze vergadering was bij het opmaken van deze pagina nog geen agenda beschikbaar.

vervolg 20.30

uur Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken
Op de agenda staat een notitie over communicatie, de stand van zaken over de Falgaproblematiek, de uitwerking van de bestuursstructuur van het Gewest Kop van Noord-Holland, de klachtenrapportage van het derde kwartaal 1998, een opzet voor een raadsexcursie naar de gemeente Lelystad, een voorbereidingsnotitie voor een werkconferentie in het kader van de strategienota en tot slot de opzet voor een wijkbezoek aan Nieuw Den Helder-West/Huisduinen op 18 maart.

dinsdag

16 februari 20.00
uur Onderwijs-, Jeugd- en Sportzaken
Van deze commissie-vergadering was bij het opmaken van deze pagina nog geen agenda beschikbaar.

donderdag


18 februari 12.30
uur Welstandscommissie
De commissieleden vergaderen om 12.30 uur.
De agendapunten van deze vergadering liggen NIET ter inzage. Belt u van tevoren even met de contactpersoon, de heer D. Reitsma, tel. 671
231 of de heer R. Mes, 671 230.
vervolg 16.30

uur Presentatie Rijksinrichting voor Jeugdigen (RIJ) Op donderdag 18 februari geven de architecten van de RIJ en enkele ambtenaren van het Ministerie van Justitie een presentatie en een toelichting op de plannen voor het bouwen van een RIJ. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis en begint om 16.30 uur.

Zie ook het artikel onder het kopje "bestuursdienst' van de

voorlichtingspagina.

vervolg 20.00
uur Economische Zaken
De agendapunten voor de commissie-vergadering "Economische Zaken en werkgelegenheid" waren bij het opmaken van deze pagina nog niet bekend.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg
20. Ze zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur inzien bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis aan de Drs F. Bijlweg 20. Daar kunt u ook een agenda van de bijeenkomst krijgen.
Ook ú kunt uw mening laten horen over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Meldt u dit dan even van tevoren bij het bureau Kabinet, telefoon 671409. Tot een half uur voor de vergadering kunt u hiervoor terecht bij een van de bodes.

©SDRN last update: 09-02-99

Deel: ' Vergaderschema gemeente Den Helder - 2619 '
Lees ook