Gemeente Groenlo

AGENDA OVERZICHT

Raadsvergadering
Dinsdag 23 november 1999

Agenda:

* Begrotingswijziging aanpassing cijfers

* Nemen doorlopend raadsbesluit inzake aandelenkapitaal Waterbedrijf Gelderland

* Vaststellen beleidsverslag 1998 en beleidsplan 2000 uitvoering Alg. Bijstandswet c.a.

* Aanwijzing SWP voor de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en aanverwante regelingen periode 2000 - 2004
* Voorstel tot realisatie project Kunst in de wijken
* Voorstel tot deelname aan het project Jongeren En Kleine Kriminaliteit (JEKK)

Eerstvolgende vergaderingen:
Commissie Burgerzaken: 20 december 1999
Commissie Grondgebiedszaken: 20 december 1999

Raadsvergadering: 21 december 1999

Avondopenstelling gemeentehuis:
Uitsluitend voor de volgende produkten:
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen, uittreksels GBA en burgerlijke stand, afhalen van vergunningen, afgifte van formulieren en vergunningsaanvragen.
dinsdag 23 november 1999 van 18.30 - 19.30 uur
dinsdag 21 december 1999 van 18.30 - 19.30 uur

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderschema gemeente Groenlo '
Lees ook