Gemeente Groenlo

AGENDA OVERZICHT

De vergaderingen van de Commissie Grondgebiedszaken en Middelen en Ondersteuning gaan niet door.

Commissie Burgerzaken
Maandag 25 oktober 1999

Agenda:


* Opening en verslag

* Evaluatie en sluitingsuur

* Nota vrijwilligers en klussendienst in Groenlo (STUW)
* Stand van zaken locatie Mariakerk als sociaal cultureel centrum
* Nota kunst in de wijken

* Offerte GSJ Lindenhout t.b.v. JEKK project Beng gemeenten (Jeugd en kleine criminaliteit)

* Wet voorzieningen gehandicapten WVG: eindadvies Europese aanbesteding

* Beleidsverslag 1998 en beleidsplan 2000 van de Algemene Bijstandswet en aanverwanten regelingen

* Rondvraag en sluiting

Raadsvergadering
dinsdag 26 oktober 1999

Agenda:


* WVG Europese aanbesteding

* Klachtenverordening

* Vaststellen verdeelbesluit woninggebonden subsidies
* Grenscorrectie gemeente Eibergen

* Krediet: nieuwe brandweerauto

* Krediet: woonrijpmaken drie nieuwe woningen Beethovenstraat

Eerstvolgende vergaderingen:

Commissie Burgerzaken: 22 november 1999
Commissie Grondgebiedszaken: 22 november 1999
Raadsvergadering: 9 november 1999 (18.30 uur begroting) en 23 november 1999

Avondopenstelling gemeentehuis:
Uitsluitend voor de volgende produkten:
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen, uittreksels GBA en burgerlijke stand, afhalen van vergunningen, afgifte van formulieren en vergunningsaanvragen.
dinsdag 26 oktober 1999 van 18.30 - 19.30 uur
dinsdag 23 november 1999 van 18.30 - 19.30 uur
dinsdag 21 december 1999 van 18.30 - 19.30 uur

Deel: ' Vergaderschema gemeente Groenlo '
Lees ook