Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 28 oktober om 19.30 uur vindt in de raadzaal van het Weerter stadhuis de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De agenda van deze vergadering is op dit moment nog niet bekend.

OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen


19-10 Commissie Financiën


27-10 Gezamenlijke vergadering commissie Algemene Zaken en commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken over aanpak risicojeugd 19.30 uur

27-10 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 21.00 uur
28-10 Raadsvergadering

3-11 Raadsvergadering: beschouwingen (18.00 uur)
4-11 Raadsvergadering: vaststelling begroting (13.00 uur)


8-11 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid
8-11 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme
9-11 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken
10-11 Commissie Gemeentewerken

11-11 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en aansluitend Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu

15-11 Commissie Financiën

25-11 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 (behalve indien anders aangegeven) en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten


18-10 Informatiebijeenkomst over toekomstige ontwikkelingen op Kerkplein Stramproy, restaurant t Vosseven, 19.30 uur
28-10 Welstandscommissie 9.30 uur. Vooraf aanmelden via tel. 575224.


11-11 Welstandscommissie 9.30 uur. Vooraf aanmelden via tel. 575242.
25-11 Welstandscommissie 9.30 uur. Vooraf aanmelden via tel. 575242.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, voorzover niet anders aangegeven.

Spreekuur burgemeester en wethouders

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.

Laatst gewijzigd op: 15 oktober 1999


---

Deel: ' Vergaderschema gemeente Weert '
Lees ook