Gemeente Zoetermeer


17 september 1999

Vergaderschema


20 september tot en met 25 september 1999

Commissie Stadswerken
dinsdag 21 september 1999
brainstormend

Discussie-onderwerp:

* Ruimtelijke visie Dorp
Met de leden van de raadscommissie zal van gedachten worden gewisseld over de mogelijkheden op de (middel)lange termijn ter verbetering van de stedenbouwkundige- en verkeersstructuur van de wijk Dorp (zie ook elders op deze pagina Stadsnieuws).

Commissie Welzijn
Woensdag 22 september
brainstormend

De openbare vergadering wordt gehouden bij het Meander College aan het Van Doornenplantsoen 11. Aanvang 20.00 uur.

Discussie-onderwerp:

* Positie VAVO in Zoetermeer
De positie van het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) staat op dit moment, ook landelijk, ter discussie. Onder het VAVO wordt verstaan het onderwijs aan volwassenen op het niveau van Mavo, Havo en VWO. Over dit onderwerp wordt met de commissie van advies voor Welzijn en belanghebbenden uit het veld van gedachten gewisseld in een discussiebijeenkomst. Het doel hiervan is tweeledig:

+ in het informeren van de commissie van advies voor Welzijn
+ meningsvorming over de te maken keuzes over positie, omvang en invulling van het VAVO.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden
-wijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 346 8880 (commissies) tel. 346 8778 (raad).

Gemeente Zoetermeer September 1999

Deel: ' Vergaderschema gemeente Zoetermeer - 2143 '
Lees ook