Gemeente Amersfoort

Vergaderschema raad en commissies

datum: 28 mei '02

Vanaf heden, 28 mei 2002 vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies van de gemeente Amersfoort weer volgens een vast schema. De raad vergadert regulier de laatste dinsdag van de maand, met een uitloopmogelijkheid naar de woensdag aansluitend. De commissies vergaderen om de beurt regulier op maandag. De gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats in de raadszaal in het stadhuis van Amersfoort. De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer in het stadhuis van Amersfoort, stadhuisplein 1. De commissiekamer en raadszaal zijn te bereiken via de hoofdingang en hal van het stadhuis. De vergaderingen starten om 20.00 uur. In de Stadsberichten in de huis-aan-huisbladen worden de betreffende agenda's voor deze vergaderingen gepubliceerd. De agenda's en verslagen zijn tevens op te vragen via internet www.amersfoort.nl.

Vergaderschema gemeenteraad en raadscommissies in 2002

Raad
25 juni, 27 augustus (optioneel), 24 september (uitloop 25-9), 29 oktober (uitloop 30 oktober), 11 november of 12 november (begroting), 26 november (uitloop 27 november), 17 december (uitloop 18 december)

Cie soc
3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december

Cie eco
10 juni, 9 september, 14 oktober, 5 november* , 9 december

Cie bes
6 juni* , 16 september, 15 oktober* , 18 november, 16 december

Cie beh
24 juni, 23 september, 16 oktober* , 25 november, 19 december*

met * aangegeven vergaderdata zijn afwijkingen van het vaste rooster

Cie soc = Commissie sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen Voorzitter mevr. S.C. Kesler
Vice-voorzitter mevr. A. Kap
Secretaris mevr. N. Steen (033) 469 42 39

Cie eco = Commissie economische zaken
Voorzitter mr. R. Luchtenveld
Vice-voorzitter mr. P.J.T. van Daalen
Secretaris W.P. Grobecker (033) 469 44 83

Cie bes = Commissie bestuurlijke zaken
Voorzitter C.J. van Baggum
Vice-voorzitter mevr. drs M.M. van der Weg-van 't Veld Secretaris J. Kemink (033) 469 42 24

Cie beh = Commissie beheerzaken
Voorzitter drs. J.C. Salverda
Vice-voorzitter ing. J.J.van Wegen
Secretaris R. van der Westen (033) 469 47 87

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderschema raad en commissies Amersfoort '
Lees ook