Tweede Kamer der Staten Generaal

SCHEMA*)

Den Haag, 24 mei 2002

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

DINSDAG 28 MEI

14.00 uur 1. Beëdiging

2. Vragenuur

3. Benoeming van de Voorzitter

4. Regeling van werkzaamheden

WOENSDAG 29 MEI

Nader te bepalen

DONDERDAG 30 MEI

Nader te bepalen


*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Met vriendelijke groet,

Sabine van Meeteren
Voorlichting Tweede Kamer

https://www.tweede-kamer.nl
voorlichting@tk.parlement.nl
Tel.: 070-3183040

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderschema Tweede Kamer '
Lees ook