Socialistische Partij

Vergeer: 'Hoger onderwijsplannen topambtenaren waanzin'

18-02-2003 * Verdubbeling van het collegegeld en afschaffing van de studiebeurs. Dat zijn de hoofdpunten van een advies van topambtenaren aan de kabinetsinformateurs. SP-Kamerlid Fenna Vergeer noemt het waanzin als de komende regering deze voorstellen overneemt.

Voor Vergeer zijn de plannen de bevestiging van een al langer bestaande vrees. Keer op keer worden we geconfronteerd met ideeën om het hoger onderwijs uit te kleden. Studeren wordt blijkbaar niet als een publieke voorziening gezien, waar de maatschappij als geheel van profiteert. Anders laat je studenten niet in toenemende mate zelf opdraaien voor de kosten van hun opleiding. Ook het inzicht dat investeren in onderwijs zichzelf terugbetaalt doordat de bevolking hoger wordt opgeleid en dus ook economisch meer oplevert, wordt niet gedeeld door opeenvolgende regeringen. Dat zie je aan de draconische bezuinigingen op onderwijs van de afgelopen dertig jaar, aldus het Kamerlid.

De genoemde adviezen zijn afkomstig van de Centrale Economische Commissie (CEC), een verzameling topambtenaren van verschillende ministeries. Zij maken scenario's op grond waarvan de informateurs bezuinigingen kunnen doorvoeren. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben nog extremere adviezen voorgelegd aan de informateurs. Zij stellen voor om ook de OV-studentenkaart af te schaffen en de masterfase (het vierde studiejaar aan de universiteit) niet meer te bekostigen. Terwijl de adviezen van de CEC 700 miljoen opleveren, wil Financiën 1,9 miljard bij hoger onderwijs weghalen.

Voor de SP zijn de voorstellen van de ambtenaren onaanvaardbaar. De partij roept iedereen op te protesteren tegen deze plannen. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven aan de informateurs. Binnenkort is hierover meer informatie te vinden op: www.sp.nl/collegegeld

Deel: ' Vergeer 'Hoger onderwijsplannen topambtenaren waanzin' '
Lees ook