12-03-99

Resultaten van een vergelijkend onderzoek

Hoe "scoren" waterleidingmaatschappijen nu eigenlijk? Wie levert het beste product, de beste service, de beste milieuzorg en hoe staat het met de efficiency? Deze vragen waren de inzet van een vergelijkend onderzoek. Op 11 maart werden de resultaten bekend gemaakt en de WMD bleek in 1997 (het jaar van onderzoek) over het algemeen een goede prestatie neer te zetten met een zeer lage milieubelasting, oftewel weinig negatieve effecten voor het milieu. Bovendien voldoet de kwaliteit van het water in heel Drenthe ruimschoots aan de normen en is de klant tevreden over de service. Naar verwachting zullen de resultaten over 1998 nog beter zijn, omdat de WMD in dat jaar is overgestapt op Groene stroom voor alle drinkwaterstations en haar klantactiviteiten heeft gereorganiseerd. Met bijna alle vragen kunnen klanten nu terecht bij het kantoor in de eigen regio.

Deel: ' Vergelijkend onderzoek waterleidingmaatschappijen '
Lees ook