Vergoeding hulpmiddelen aangepast

LHV-nieuwsbericht van 25/03/99.

De vergoeding van medische hulpmiddelen aan ziekenfondspatiënten is met ingang van 1 april aangepast of verduidelijkt. De Ziekenfondsraad heeft een uitgebreide brochure uitgegeven om patiënten voldoende te informeren. Deze brochure is bijgesloten in de verzending van de Ledenbrief en De Huisarts in Nederland van maart 1999. Het gaat om de vergoeding van medische hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, elastische kousen, incontinentiemateriaal en aangepast meubilair voor gehandicapten. Voor een aantal hulpmiddelen zijn maximale gebruiksnormen en minimale gebruikstermijnen ingevoerd.

Daarnaast is de regeling zodanig aangepast, dat duidelijker dan voorheen is aangegeven welke hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. De belangrijkste aanpassingen staan in de brochure.

De aanpassingen gelden voor alle ziekenfondsverzekerden. De meeste particuliere ziektekostenverzekeraars volgen de regeling. Het voorschrijven van een medisch hulpmiddel gebeurt meestal via een huisarts of behandelend specialist. De brochure is hier, maar ook bij de apotheker, verkrijgbaar - tenminste, wanneer u brochure aanvraagt bij de Ziekenfondsraad, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen of via de internet-site www.ziekenfondsraad.nl.

© copyright LHV 1999

Deel: ' Vergoeding hulpmiddelen aangepast '
Lees ook