Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 JANUARI 1999

Vergoeding slachtoffers airshow Oostende

Op voorstel van de Vlaamse ministers Steve STEVAERT en Wivina DEMEESTER heeft de Vlaamse regering een aanpassing van de overeenkomst met het Rode Kruis-Vlaanderen voor de vergoeding van de slachtoffers van de airshow in Oostende goedgekeurd.

Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid Wivina Demeester heeft aan het Rode Kruis voorgesteld om de 20 miljoen fr. die de Vlaamse regering heeft uitgetrokken voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van de aircrash in Oostende, integraal ter beschikking te houden van het Rode Kruis voor humanitaire en alle andere mogelijke bijstand. Dit vergt een aanpassing van de overeenkomst die de regering eerder met het Rode Kruis had afgesloten, en de Vlaamse regering heeft die aanpassing nu goedgekeurd.

De minister heeft het Rode Kruis gevraagd om het beschikbare budget in het kader van humanitaire of andere hulpverlening maximaal te verdelen onder de slachtoffers van de aircrash in Oostende, zodat op deze wijze optimaal tegemoetgekomen kan worden aan de resolutie van het Vlaams Parlement.

info : Carl Buyck, woordvoerder van minister Demeester tel. (02) 227 24 11
e-mail: persdienst.demeester@vlaanderen.be info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 27 25
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be

Deel: ' Vergoeding slachtoffers airshow Oostende '
Lees ook