Gemeente Alphen aan den Rijn


Drank- en horecawet

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, gelet op artikel 4, van de Drank- en horecawet een vergunning te verlenen aan de Stichting Sportspectrum ten behoeve van het zwem- en recreatiebad "De Hoorn", Van Foreestlaan 4. Aan deze vergunning worden een aantal beperkende voorschriften verbonden ter voorkoming van ongewenste commerciële mededinging.

De ontwerpvergunning ligt gedurende een viertal weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder te inzage bij het informatiecentrum in het Stadskantoor, Castellumstraat 6, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voornemen bij voorkeur schriftelijk naar voren brengen aan burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 12 juli 2002 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergunning Drank- en horecawet Alphen aan den Rijn '
Lees ook