Gemeente Almere

Persbericht 207.3

22 juli 1999

VERGUNNING MILLENNIUMEVENEMENTEN

Rond de jaarwisseling 1999-2000 vindt naar verwachting een groot aantal millenniumfestiviteiten plaats. Omdat tijdens de eeuwwisseling storingen kunnen ontstaan bij de levering van gas, licht en water en in het telefoonsysteem verwachten brandweer, politie en GGD die nacht extra werk. Voor een goede verdeling van de capaciteit van de hulpverleningsdiensten is het belangrijk al vroeg zicht te hebben op het aantal en de omvang van festiviteiten rond de jaarwisseling. De vergunning voor millenniumevenementen moet daarom voor 15 september 1999 worden aangevraagd.

Aanvragers van een vergunning voor een millenniumevenement ontvangen voor 15 november 1999 bericht over goedkeuring of weigering van de vergunning. Bij aanvragen die na 15 september 1999 binnenkomen, kan tijdig uitsluitsel niet worden gegarandeerd. Vanwege mogelijke storingen in de nutsvoorzieningen en de beperkte capaciteit van hulpverleningsdiensten worden aan millenniumfestiviteiten extra voorwaarden gesteld. Dat is nodig om de risico's op het gebied van openbare orde, veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te beperken. Organisatoren van evenementen moeten onder meer zelf zorgen voor een ordedienst, een eigen hulpdienst (EHBO) en een aggregaat voor noodstroom.

Aanvragen voor vergunningen moeten ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE te Almere. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling Bestuurszaken van de gemeente Almere, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, telefoon 036 5399251 of 036 5399246.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Vergunning millenniumevenementen Almere '
Lees ook