Gemeente Utrecht

VERGUNNING TRANCE ENERGY 2003 VOOR 30.000 BEZOEKERS

Burgemeester Brouwer heeft aan ID&T, de organisatoren van het dance-evenement 'Trance Energy 2003', een vergunning verleend voor een maximum van 30.000 bezoekers. In de vergunning is een pakket voorwaarden opgenomen om een veilig verloop van het evenement te waarborgen. 'Trance Energy 2003' vindt plaats op 15/16 februari in de Jaarbeurs in Utrecht.

De voorwaarden waaraan de organisatie van het evenement moet voldoen hebben onder andere betrekking op de publieksstromen, maximum aantal bezoekers in aparte hallen, aanwezigheid van voldoende bewakingspersoneel, fouilleren van bezoekers, aanwezigheid van hulpverleners, minimumleeftijd van bezoekers en gratis waterverstrekking.

Onder de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend acht de burgemeester een maximaal bezoekersaantal van 30.000 personen verantwoord. Dit hangt samen met de voor een goed verloop van het evenement noodzakelijke inzet van politie en gemeentelijke diensten. Burgemeester Brouwer stelt hierover in de vergunning overigens dat ze een stringenter beleid gaat voeren, gericht op het terugdringen van politie-inzet ten behoeve van commerciële evenementen. Brouwer verwacht dat dat er zeer waarschijnlijk toe zal leiden dat het maximum aantal bezoekers bij soortgelijke evenementen in de toekomst op een lager aantal gesteld zal moeten worden.

Voorgeschiedenis
Vorig jaar vaardigde burgemeester Brouwer een verbod uit om bij Trance Energy meer dan 25.000 bezoekers toe te laten. Belangrijkste argument daarvoor was dat een goede begeleiding van het evenement een te groot beroep deed op de menskracht van de politie. Op basis van een uitspraak van de president van de Rechtbank Utrecht mocht de organisatie vervolgens echter 30.000 bezoekers toelaten.

Inmiddels heeft de Utrechtse gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. Voor grote binnenevenementen als Trance Energy is nu een vergunning vereist. Op grond van een risicoprofiel en een veiligheidsplan kan de burgemeester voor een evenement een maximum aantal bezoekers vaststellen. In de vergunning kunnen randvoorwaarden voor de organisatie van het evenement opgenomen worden.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Pluup Bataille, Bestuurscommunicatie Stadhuis Utrecht, tel. 030 - 286 11 40 / 06 - 525 353 78

Utrecht, 17 januari 2003.

Deel: ' Vergunning trance energy 2003 voor 30.000 bezoekers '
Lees ook