Gemeente Hoogezand-Sappemeer

WET MILIEUBEHEER

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:


1. BOZO Trappenbouw B.V. voor oprichten en in werking hebben van een inrichting voor fabricage van stalen trappen en toebehoren, handel in aluminium vluchtvoorzieningen gelegen aan de Industrieweg 12 te Hoogezand.


2. H. Huisman voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkveehouderij gecombineerd met akkerbouw en het houden van vleesvarkens gelegen aan de Dorpsstraat 314 en P. Venemakade 209 te Kielwindeweer.

Inzage

Vanaf heden liggen de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken ter inzage, op elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek tijdens de openingsuren.

Bedenkingen
Door een ieder
kunnen vóór 20 januari 2000 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. U kunt daarbij tevens verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien u daarom verzoekt kan er binnen de bovengenoemde termijn een gedachtewisseling plaatsvinden over de ontwerpbeschikking, waarbij eventuele mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht. Wij verzoeken u hiervoor vóór 13 januari 2000 contact op te nemen met de afdeling Milieu, tel. 0598-373867.

Deel: ' Vergunning Wet milieubeheer gemeente Hoogezand-Sappemeer '
Lees ook