Gemeente Eindhoven

Vergunningaanvragen seksinrichtingen

Ingevolge hoofdstuk 3 'Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.' van de APV is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven voor het exploiteren van een seksinrichting en/of een escortservice. Tevens is bij seksinrichtingen, ingevolge artikel 2 van de Nadere regels seksinrichtingen, nog een geschiktheidsverklaring vereist voor het desbetreffende pand.
Ten behoeve van de volgende panden worden ingekomen aanvragen bekendgemaakt:

* Hemelrijken 105a voor een seksautomatenhal ten name van Handelsonderneming Charm VOF;

* Kleine Berg 34-34a voor een seksautomatenhal ten name van Eroworld B.V. i.o.;

* Kruisstraat 163a voor een seksautomatenhal ten name van Movie Rent B.V.;

* Ledeganckstraat 1 voor een sauna ten name van C. van Rooij Holding B.V.;

* Stratumsedijk 23d/f voor een sauna ten name van Beheersmaatschappij Rex B.V.;

* Wenckenbachstraat 13 voor een raamprostitutiebedrijf ten name van de heer G.P.H. Swinkels.

De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden dagelijks, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Eenieder kan zijn zienswijze over de desbetreffende aanvraag binnen vier weken na publicatie van de aanvraag schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, dienst Algemene en Publiekszaken, afdeling Binnenstadmanagement, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Burgemeester en wethouders nemen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen de beslissing met ten hoogste twaalf weken verdagen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergunningaanvragen seksinrichtingen gemeente Eindhoven '
Lees ook