Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

25/02/2003
Vergunningen

Verleende vergunningen
Tegen onderstaande vergunningen kunt u tot 10 april 2003 schriftelijk bezwaar maken bij het college van B&W.

Monumentenvergunning

* R. Koudijs, voor het plaatsen van uithangborden en luiken op het perceel Kerkstraat 3 te Nes.

Bouwvergunningen

* Hubo-Mosterman, voor het verbouwen van de luifel en kozijnen van het winkelpand plaatselijk bekend Jan Jacobsstraat 1 te Nes.
* Kienstra Schoenen en Sportmode vof, voor het verbouwen van het winkelpand op het perceel Rixt van Doniastraat 27 te Nes.
* K.J.R. Hofker, voor het plaatsen van een garage met carport op het perceel Johannes Hofkerweg 3 te Nes.

* Gemeente Ameland, voor het renoveren/restaureren van het brandspuithuisje op het perceel Kardinaal de Jongweg te Nes.
* D. Appelman, voor het bouwen van een schuur op het perceel Achterdijken 12 te Nes.

* C.J. de Boer, voor het plaatsen van een roldeur op het perceel Achterdijken 84 te Nes.

* R. Koudijs, voor het plaatsen van uithangborden en luiken op het perceel Kerkstraat 3 te Nes.

* H. Metz, voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een woning op het perceel van der Stratenweg 13b te Nes (legalisatie).

* K.J. Molenaar, voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een schuur op het perceel Noorderweg 6 te Hollum (legalisatie).

* H.A. Zijlstra, voor het aanbouwen van een berging op het perceel Klaverweide 303 te Ballum.

* R. Oud, voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op het perceel Willibrordusstraat 11a te Buren.

Verzoeken tot vrijstelling
van het bestemmingsplan (artikel 19 lid 1 WRO)
Vanaf 26 februari 2003 ligt het onderstaande verzoek ter inzage voor inspraak. U kunt uw zienswijze tot 12 maart 2003 bekend maken aan het college van B&W.

* Bouwbedrijf Jan Kooiker b.v., Tiemen Boelensweg 13 te Buren, voor het bouwen van een woning op het perceel plaatselijk bekend Willibrordusstraat te Buren voor de fam. P. Ytsma.

Inlichtingen: H.G. Post, telefoon 0519 55 55 27

Aangevraagde vergunningen
Bezwaren kunnen in dit stadium nog niet worden ingediend. Publicatie van de ingediende bouwaanvragen heeft slechts ten doel om belanghebbenden de gelegenheid te bieden de procedure te volgen (artikel 41 van de Woningwet).

Reguliere bouwvergunning

* De Welvaart Hollum b.v., voor het verbouwen van café-biljart "De Welvaart" op het perceel Burenlaan 4 te Hollum.
* P.G. van der Laag, voor het gedeeltelijk herbouwen van de recreatiewoning op het perceel Jan Roepespad 5 te Hollum.
* Fam. De Jong, het veranderen van de gevel op het perceel Reeweg 29 te Nes.

Lichte bouwvergunning

* H. Hofker, voor het intern aanpassen van de woning in het kader van de W.V.G. op het perceel Burgemeester Waldastraat 22 te Nes.
* E.J. Schuurman, voor het wijzigen van de gevel op het perceel Jacobshiem 1 te Nes.

* A.J. Visser-Ruijgh, voor het verbouwen van de loods op het perceel Bosweg 18 te Hollum.

* C.C. de Jong, voor het bouwen van een garage/berging op het perceel Kooiweg 26b te Buren.

Sloopvergunning

* P.G. van der Laag, voor het gedeeltelijk slopen van de recreatiewoning op het perceel Jan Roepespad 5 te Hollum.
---

© 2002 Gemeente Ameland

Deel: ' Vergunningen gemeente Ameland '
Lees ook