Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

17-07-2002
Milieuzaken
Vergunningen

De hieronder gepubliceerde (ontwerp) vergunningen, meldingen en bijbehorende stukken kunt u inzien

· elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en op afspraak (0316-279330) van 14.00 tot 16.00 uur op de afdeling Milieu en Bouwzaken van de sector Grondgebied van het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven;
· indien hierom wordt verzocht (0316-279330): elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur bij de afdeling Burgerzaken van de sector Burger en Samenleving.
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.

Ontwerpvergunningen


· Schoepikstraat 9 te Duiven t.n.v. Mts. Hupkes-Smit voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning waarbij tevens sprake is van een uitbreiding van de ligboxenstal en de herbouw van de werktuigenberging;
[deze vergunning ligt van 18 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 ter inzage]

· Kievitstraat 2a te Duiven, t.n.v. V.O.F. Loonbedrijf Kriesels [nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, deze vergunning ligt van 18 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 ter inzage]
· Impact 87 te Duiven, t.n.v. Shell Oost en Midden Nederland [vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een 24 uurs tankstation, deze vergunning ligt van 18 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 ter inzage]

Gedurende de aangegeven inzagetermijn kunt u tegen dit besluit schriftelijk uw bedenkingen insturen bij burgemeester en wethouders, postbus 6, 6920 AA te Duiven. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Over de ontwerpvergunningen kunt u ook mondeling uw bedenkingen inbrengen. U moet dan voor een afspraak maken (0316-279330). Er is dan ook gelegenheid om met de gemeente, de aanvrager en de overige aanwezigen over de zaak te discussiëren. In principe wordt deze zitting gehouden op woensdag 14 augustus 2002 om 16.00 uur op het gemeentehuis.
Alleen degenen die bedenkingen hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deel: ' Vergunningen Gemeente Duiven '
Lees ook