Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen
1. Appollolaan 1 - tijdelijk plaatsen twee noodlokalen Het Rijnlands Lyceum

2. Groenhoevelaan 3 - plaatsen fietsenberging
3. Guus Reitsmahof 15 - bouw serre
4. Guus Reitsmahof 7 - vergroten woonhuis
5. Annie M.G. Schmidtlaan 55 - plaatsen dakkapel achter
6. Grunerielaan 34 - uitbreiden woonhuis
7. Jan Wolkerslaan 16 - tijdelijk plaatsen noodlokaal P.C. Joris De Witteschool

Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 17 (tijdelijke vrijstelling) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
8. Piet Heinlaan 76 - Dagopvang en dagverzorging in woning
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
9. Nicolaas Maeslaan 15 - plaatsen dakkapel voor
10. M.Harpertszoon Tromplaan 2 - veranderen kantoor
11. Wilhelminapark 23 - vernieuwen en veranderen woning
12. Dahlialaan 3 - wijziging bouwvergunning bouw woonhuis (verhogen uitbouw)

13. de Kempenaerstraat 18 - veranderen winkel
14. Louise de Colignylaan 19 - zij- en achteruitbouw
15. Willem de Zwijgerlaan 27 - verbouw woonhuis
Verleende sloopvergunningen
16. Endegeesterstraatweg 5 - slopen therapie- en magazijnruimte
Geweigerde bouwvergunningen/niet-geaccepteerde meldingen
17. Haarlemmerstraatweg (t.o. Willibordkerk) - bouwen stal
Tijdelijke ontheffing gebruiksvoorschriften bestemmingsplan 'Morsebel'.

18. Noordelijke gebouw MEOB-terrein aan de Haarlemmerstraatweg - Vestiging van het bedrijf Endorfine (personeelsevenementen)

Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, ontheffingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 26 juli t/m 8 augustus 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

De hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen van 26 juli t/m 8 augustus 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Openbare welstandszitting 31 juli

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De agenda van te behandelen plannen wordt in deze krant gepubliceerd. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd deze zittingen bij te wonen. De eerstvolgende zitting zal op 31 juli a.s. vanaf 11:30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis plaatsvinden en zal afhankelijk van het aantal plannen tot ongeveer 13:00 uur duren.

De volgende plannen worden door de welstandscommissie beoordeeld:
· de Kempenaerstraat 1D t/m 1F - wijzigen voorgevel
· Annie M.G. Schmidtlaan 56 - bouw carport
· Lijtweg 4 - tijdelijk plaatsen noodwinkel
· van Cuycklaan 2 - vergroten woning
· Rijnsburgerweg 65A - bouw woonhuis
· Guus Reitsmahof 15 - bouw serre achterzijde woning

Deel: ' Vergunningen gemeente Oegstgeest '
Lees ook