Gemeente Lisse

WET MILIEUBEHEER

Melding
Burgemeester en wethouders hebben een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ontvangen van:


- Handelsonderneming Beelen B.V., Heereweg 5B, (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer).

Op deze niet-vergunningplichtige inrichting zijn de algemene regels van toepassing, zoals die staan vermeld in het eerdergenoemde besluit.
Kennisgeving
Aangevraagde vergunning en ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning ontvangen van:


- J.P. Montagebedrijf

Voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het be- en verwerken van metaal tot speeltoestellen, skatebanen, park- en straatmeubilair, hekwerken en staalconstructies, op het perceel Meer en Duin 66 te Lisse.

Zij zijn van plan de vergunning te verlenen onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 31 augustus tot en met 27 september 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:op werkdagen van 08.30-12.30 uur en


na telefonische afspraak (telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen.
Bedenkingen
Iedereen kan tot en met 27 september 2001 bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking. Dat kan schriftelijk. Uw brief moet u richten aan burgemeester en wethouders. Daarbij kunt u gelijktijdig -in een aparte brief- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor een toelichting op de stukken die ter inzage liggen, kunt u vragen om een gedachtewisseling. Tijdens dit gesprek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen. Daarvoor moet u contact opnemen met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon 43 31 82.
Beroep
Te zijner tijd nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Beroep daartegen kan alleen worden ingesteld door:


hen, die op de hiervoor omschreven wijze en binnen de genoemde termijnen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;


adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;


hen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;


belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Na 27 september 2001 blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Milieu en Bouwkunde op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Dit blijft zo tot het einde van de termijn van terinzagelegging van de definitieve beschikking.

Kennisgeving
Aangevraagde vergunning en ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning ontvangen van:


- HAVAST auto- en carosseriebedrijf truckspuiterij
Voor het oprichten en in werking hebben van een carosseriebedrijf voor wegtransportvoertuigen, op het perceel 2e Poellaan 26 te Lisse.
Zij zijn van plan de vergunning te verlenen onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 31 augustus tot en met 27 september 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

na telefonische afspraak (telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen.
Bedenkingen
Iedereen kan tot en met 27 september 2001 bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking. Dat kan schriftelijk. Uw brief, moet u richten aan burgemeester en wethouders. Daarbij kunt u gelijktijdig -in een aparte brief- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor een toelichting op de stukken die ter inzage liggen, kunt u vragen om een gedachtewisseling. Tijdens dit gesprek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen. Daarvoor moet u contact opnemen met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon 43 31 82.
Beroep
Te zijner tijd nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Beroep daartegen kan alleen worden ingesteld door:
hen, die op de hiervoor omschreven wijze en binnen de genoemde termijnen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

hen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Na 27 september 2001 blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Milieu en Bouwkunde op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Dit blijft zo tot het einde van de termijn van ter inzagelegging van de definitieve beschikking.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Lisse '
Lees ook