CDA

Verhagen tevreden over akkoord zetelverdeling

Maxime Verhagen is tevreden over het akkoord dat de onderhandelaars Maria van der Hoeven (CDA), Mat Herben (LPF) en Gerrit Zalm (VVD) onder leiding van formateur Jan Peter Balkenende gisteren hebben bereikt. Met deze posten heeft het CDA in het kabinet een duidelijk eigen profiel en gezicht.

CDA, LPF en VVD kwamen de volgende verdeling overeen: Het CDA krijgt 6 ministers (Algemene Zaken, Sociale Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Landbouw) en 5 staatssecretariaten (Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken, Welzijn en Sport, Defensie en Milieu)
De LPF krijgt 4 ministers (Economische Zaken, Volksgezondheid, Immigratie en Integratie en Verkeer en Waterstaat) en 5 staatssecretariaten (Financiën, Europese Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Cultuur en Media en Emancipatiezaken) De VVD krijgt 4 ministers (Financiën, Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Defensie) en 4 staatssecretariaten (Sociale Zaken, Onderwijs, Verkeer en Waterstaat en Justitie)

Verhagen is met name zeer ingenomen met posten als Justitie, Sociale Zaken en Onderwijs. Deze ministers gaan over de zaken waar het in de campagne ook over ging: de onveiligheid, de problemen in het onderwijs en de WAO.
Dat het CDA zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking gaat leveren ziet Verhagen per saldo als een versterking van het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Er waren in het verleden coördinatieproblemen tussen de minister van BZ en die van OS, die gaan hiermee tot het verleden behoren. In combinatie met handhaving van het huidige ontwikkelingsbudget betekent dit een versterking van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Verhagen is ook blij met de ministerspost Landbouw. Heel veel agrariërs behoren tot de aanhang van het CDA.. Het is voor deze beroepsgroep goed dat het ministerie wordt beheerd door een partij die affiniteit heeft met de landbouw.

Deel: ' Verhagen tevreden over akkoord zetelverdeling '
Lees ook