PERSBERICHT

NWO-Technologiestichting STW
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
tel. 030 6001211
fax 030 6014408
e-mail info@stw.nl

Dilemma tussen aanvragenstop en daling honoreringspercentage 1 maart 2000

Technologiestichting STW genoopt tot verharding aanvraageisen

Onder druk van de omstandigheden heeft het bestuur van de Technologiestichting STW besloten tot een aantal tijdelijke, maar drastische maatregelen. Met onmiddellijke ingang zullen niet meer dan drie van elke tien onderzoeksaanvragen worden gefinancierd. Het honoreringspercentage is normaliter veertig procent. Ook limiteert de STW haar bijdrage tot een maximum van twee miljoen gulden per project. Verder zullen enkele zogenoemde Speciale programma's worden bevroren en de regels voor extra steun in lopend onderzoek worden aangescherpt. Het STW-bestuur acht de maatregelen noodzakelijk nu de toegezegde budgetaanwas tot 2004 (25 miljoen gulden) uitblijft, terwijl de vraag naar onderzoeksgelden snel blijft stijgen (mede dankzij stimulerende activiteiten van de overheid). Later dit jaar zal worden bezien of de maatregelen voldoende zijn.

Met het prijsgeven van het honoreringspercentage van veertig procent is de Technologiestichting STW gedwongen tijdelijk van het uitgangspunt af te stappen dat onderzoekers met uitstekende voorstellen ook daadwerkelijk financiële steun behoren te ontvangen. Daarmee werd tot nu toe voorkomen dat onderzoekers tevergeefs veel tijd investeren in het schrijven van een onderzoeksvoorstel.
Door de maatregelen zal de STW-deelname aan enkele Speciale programma's vervallen. De Technologiestichting trekt zich onder andere terug uit de programma's Tissue Engineering en Cognitiewetenschappen. Ook deelname aan het 'opstapprogramma' ter verkrijging van middelen uit de Europese Kaderprogramma's wordt opgeschort. Andere bevriezingen aan programma's worden nog overwogen.
Extra investeringen in lopend STW-onderzoek worden aan strengere regels gebonden. Hierdoor zal het voor projectleiders moeilijker worden om wetenschappelijk personeel, zoals onderzoekers-in-opleiding en postdocs, enkele maanden langer voor een onderzoeksproject te behouden. De keus voor het verlagen van het honoreringspercentage is de uitkomst van een dilemma waarvoor het STW-bestuur zich geplaatst zag. Het bestuur vindt het de minst kwade oplossing om een opgelegde korting van vijf miljoen gulden per jaar in de bestedingsruimte te verwerken. Dit gat is ontstaan door het uitblijven van een in het vooruitzicht gestelde aanwas van het budget vanuit NWO, waarop de huidige financiële verplichtingen zijn gebaseerd. Het aanvankelijke onderzoeksbudget was voorzien op 86 miljoen gulden per jaar. Dit is nu gefixeerd op 80 miljoen gulden. Met de maatregelen probeert de STW een algehele stop op aanvragen te voorkomen. Deze ligt echter alsnog in het verschiet wanneer aan het einde van dit jaar blijkt dat de maatregelen ontoereikend zijn. De noodmaatregel schaadt het universitaire technisch-wetenschappelijk onderzoek, waardoor Nederland de aansluiting met internationaal veelbelovende onderzoeksterreinen, zoals het genoomonderzoek, dreigt te verliezen. Het besluit betekent ook een domper voor het Nederlandse bedrijfsleven, juist in een tijd van hoogconjunctuur, wanneer er ruimte is voor investeringen op de lange termijn.

Nadere informatie bij dr. C.A.M. Mombers (waarnemend directeur STW), tel. 030 6001211, fax 030 6014408, e-mail chris@stw.nl.

Deel: ' Verharding aanvraageisen technologiestichting STW '
Lees ook