Verhoging eigen risico niet altijd gunstig


UTRECHT, 20151230 -- In 2016 gaat het eigen risico met 10 euro omhoog en bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro. Om de premie te verlagen kan men het eigen risico verhogen. Hoe hoger het eigen risico, des te lager wordt de premie die betaald moet worden. Maar wat levert dit nu eigenlijk op?

Verplicht eigen risico
Voor de vergelijking die gedaan is door vergelijken-zorgverzekering.net, is de zorgverzekering Zelf Bewust Polis van De Friesland Zorgverzekeraar gebruikt. Een vrouw, geboren op 01-01-1990, betaalt in 2016 voor de basisverzekering 91,75 euro per maand, met een verplicht eigen risico van 385 euro. Het verplicht eigen risico betaalt ze zelf en als de zorgkosten hoger uitvallen dan deze 385 euro vergoedt de zorgverzekeraar deze zorgkosten.

Verhoogd eigen risico
Als deze persoon kiest voor een eigen risico van 485 euro dan is dit een verhoging van 100 euro op het verplicht eigen risico. Het bedrag wat ze dan zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar het gaat vergoeden is 485 euro in plaats van 385 euro. Met dit vrijwillig eigen risico is de maandelijkse premie voor deze persoon 87,50 euro. Hiermee bespaart ze 4,25 euro per maand en dus 51 euro per jaar. Dit is dan een soort beloning die ze krijgt van de zorgverzekeraar voor het kiezen van een verhoogd eigen risico.

Maar stel dat er nu iets gebeurt met haar gezondheid en er moeten zorgkosten betaald worden, dan betaalt de verzekerde maximaal 485 euro zelf. De 51 euro die ze in eerste instantie had bespaard door het eigen risico met 100 euro te verhogen, gaat nu in rook op. Want doordat ze nu 100 euro extra moet betalen, betaalt ze uiteindelijk 49 euro (100 euro - 51 euro) meer dan wanneer ze haar eigen risico niet had verhoogd.

Onverwachte gebeurtenis
We zien dat het bedrag dat iemand zelf moet betalen steeds hoger wordt naarmate het vrijwillig eigen risico wordt verhoogd en de grens van het wettelijke eigen risico van 385 euro wordt overschreden. Het is dus belangrijk stil te staan bij onverwachte dingen die er kunnen gebeuren waar het eigen risico voor moet worden aangesproken.


Deel: ' Verhoging eigen risico niet altijd gunstig '
Lees ook