FVO

Nieuws

Verhoging minimumloon

12 januari 2000

Verhoging minimumlonen

De brutobedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2000 met 1,26%. Dit komt door een aanpassing aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. De verhoging kan gevolgen hebben voor mensen met een handicap die in het gewone bedrijf werken en voor budgethouders die zorgverleners in dienst hebben.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verhoging minimumlonen en minimumjeugdloon met 1,26% '
Lees ook