Gemeente 's-Hertogenbosch

19-06-2002
Verhoging parkeertarieven per 1 juli 2002

Met ingang van 1 juli 2002 worden de tarieven voor het parkeren in 's-Hertogenbosch verhoogd. Een uur parkeren op bijvoorbeeld de Parade kost dan 2,00. De overige parkeertarieven in het centrum bedragen 1,50 en 1,00 per uur. Aan de rand van het centrum en in de omliggende wijken gaat het parkeertarief 0,50 bedragen. Daarnaast wordt in de komende periode het betalen met de chipknip bij de parkeerautomaten mogelijk gemaakt.

De gemeenteraad heeft de nieuwe parkeertarieven al in november 2001 vastgesteld. Voor de verhoging van de parkeertarieven zijn verschillende redenen. In de eerste plaats zijn de exploitatiekosten van de parkeerplaatsen en de kosten van het toezicht op het betaald parkeren in de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast wordt er binnen de mogelijkheden voortdurend genvesteerd in verbetering van de dienstverlening (uitbreiding openingstijden parkeergarages, permanente bezetting, 24 uur toezicht STS), wat ook van invloed is op de exploitatie van het parkeren. De parkeertarieven zijn voor het laatst vijf jaar geleden verhoogd. Er heeft de afgelopen tijd dus geen inflatiecorrectie plaatsgevonden. Na de verhoging lopen de nieuwe Bossche parkeertarieven nog steeds in de pas met het landelijk gemiddelde.

Daarnaast worden verschillende activiteiten versneld uitgevoerd om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad te verbeteren. Hierbij valt te denken aan de uitbreiding van transferia en een verbetering van het parkeer informatiesysteem. Deze voorzieningen worden uit de parkeeropbrengsten bekostigd.

Met de tariefsverhoging is ook besloten tot een vereenvoudiging van de tarievenstructuur. Dit is nodig, omdat de huidige tarievenstructuur tot nogal wat verwarring leidt bij de parkeerder. Voortaan worden vier verschillende tarieven gehanteerd:

Tarief 2,00 per uur (minimum betaling 0,50)
Choorstraat, Parade, Stationsplein, Peperstraat, Vughterstraat (tussen Postelstraat en Achter den Boomgaard)

Tarief 1,50 per uur (minimum betaling 0,50)
Buitenhaven, Van der Does de Willeboissingel (tussen Stationsweg en Capucijnenlaan), Havensingel, Hinthamerstraat, Leeghwaterlaan, Mgr. Prinsenstraat (zijde Hinthamerstraat), Orthenstraat, Pastoor de Kroonstraat, Postelstraat, Prins Bernardstraat, Sint Janssingel, Water en Vuur Plein, Zuid Willemsvaart (tussen Jan Hensstraat en Kardinaal van Rossumplein)

Tarief 1,00 per uur (minimum betaling 0,50)
Baselaarstraat, Bethaniestraat, Boschveldweg (zijde Stationsplein), Branderijstraat, Capucijnenlaan, Carolushof, Citadellaan, La Cour, Emmaplein (westelijke zijde), Jan Heinsstraat, Handelskade, Hekellaan, Hinthamerstraat, Hinthamereinde, Sint Janssingel (tussen Walpoort en Mariabrug), Julianaplein (oostelijke zijde), Kasterenwal, Koninginnenlaan, Kruisbroedershof, Luybenstraat, Molenberg, Nachtegaalslaantje, Van Noremborgstraat, Oostwal, Oranje Nassaulaan, Parallelweg, Spinhuiswal, Onderwijsboulevard, Van Sasse van Ysselstraat, Vonk- en Vlamterrein, Vughterstraat (tussen Achter den Boomgaard en Sonnenveld), Van Veldekekade, Windmolenbergstraat, Zuid Willemsvaart (tussen Kardinaal van Rossumplein en Sluis Nul), Zuid Willemsvaart (tussen Van Tuldenstraat en Handelskade), Zuid Willemsvaart (tussen Van Berkelstraat en Vliertstraat), Zuid Willemsvaart (tussen Kanaalstraat en Krommeweg), Zuidwal, Paleiskwartier (gebied omgrensd door Parallelweg, Leeghwaterlaan, Onderwijsboulevard en Branderijstraat)

Tarief 0,50 per uur (minimum betaling 0,50)
Bastion Baselaar, Bastion Vught, Beurdsestraat, Boschdijkstraat, Emmaplein (oostelijke zijde), Geldersedam, Gregoriussingel, Hekellaan (tussen Van Deventherstraat en Bethaniestraat), Bethaniestraat, Hennequinstraat, Hertog Hendriksingel, Houtpad, Sint Janssingel (Berewouthof), Julianaplein (westelijke zijde), Kapelaan Koopmansplein, Kasterenwal, Koninginnenlaan (oostelijke zijde bij Emmaplein), Koningsweg, Korte Havenstraat, Noordwal, Van Noremborgsraat (tussen Jonge Voetboogstraat en Van de Ventraat), Parklaan, Pelssingel (noord-west), Vliertstraat, Van der Weeghensingel, Vonk- en Vlamterrein (oost), Westwal (Berewouthof), Westwal (tussen Achter den Boomgaard en Molenberg), Weversplaats, Wilhelminaplein, Willemsstraat, Zuid Willemsvaart (noord-oostelijke rijbaan). Voor deze straten geldt op zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur een tarief van 1,00 per uur.

Tarief 0,50 per uur (minimum betaling 0,50)
Celsiusstraat (tussen Copernicuslaan en 's-Gravesandestraat), Christiaan Huygensweg (bij winkelcentrum), Vughterweg (ter hoogte van huisnr. 58-60), Van der Does de Willeboissingel (tussen Capucijnenlaan en Willemsplein).
Vanwege de invoering van de euro per 1 januari 2002, is besloten de tariefsverhoging pas in de loop van dit jaar door te voeren. Als startdatum is 1 juli 2002 gekozen, omdat dan ook een begin kan worden gemaakt met de betaalmogelijkheid met de chipknip. Het is vanaf 1 juli aanstaande nog niet mogelijk om bij alle automaten met de chipknip te betalen, omdat hiervoor in alle parkeerautomaten extra apparatuur moet worden ingebouwd. Naar verwachting zullen de daarvoor benodigde werkzaamheden per 1 september 2002 zijn afgerond. Vanaf dat tijdstip kan bij alle parkeerautomaten met de chipknip worden betaald. Betalen met muntgeld blijft ook mogelijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verhoging parkeertarieven Den Bosch '
Lees ook