Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Verhoging tarieven kwekersrecht

16 oktober 2001 - Met ingang van 1 november 2001 worden de tarieven van de Raad voor het Kwekersrecht verhoogd met 43%. De Raad voor het kwekersrecht is belast met de verlening van kwekersrechten en de inschrijving van plantenrassen in het Nederlandse Rassenregister.

De verhoging van de tarieven van de Raad voor het Kwekersrecht kan worden beschouwd als het alsnog doorberekenen van de kostenstijging sinds begin jaren negentig.

Meer informatie over de tariefsverhoging is te vinden op de website van de Raad voor het Kwekersrecht: https://www.kwekersrecht.nl.

Deel: ' Verhoging tarieven kwekersrecht '
Lees ook