Ministerie van Justitie

22.12.98

Verhoging van de griffierechten per 15 januari 1999

Per 15 januari 1999 worden de griffierechten verhoogd met gemiddeld 7,5 procent. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van een wetswijziging waarmee de Eerste Kamer gisteren akkoord is gegaan.

Overigens stijgen niet alle griffierechten. Zo wordt het griffierecht verlaagd voor procedures over huursubsidie: van fl. 210,- naar fl 60,-. Huursubsidie is een voorziening waarvan lagere inkomensgroepen gebruik maken. Ook het griffierecht voor relatief veel voorkomende zaken blijft laag: fl. 60,- voor sociale zekerheidszaken en fl. 55,- voor geschillen over betaling van loon bij ziekte. Verder kunnen personen met een laag tot gemiddeld inkomen in civielrechtelijke kwesties voor een vermindering van griffierecht in aanmerking komen.

De verhoging van het griffierecht moet bijdragen aan een zorgvuldiger afweging van rechtzoekenden over de vraag of een zaak aan de rechter moet worden voorgelegd. De nog onder het vorige kabinet ontwikkelde maatregelen zullen de schatkist naar verwachting ongeveer 30 miljoen per jaar extra opleveren.

Griffierecht is de vergoeding die moet worden betaald aan het kantongerecht, de rechtbank of een ander rechterlijk college voor het starten van een gerechtelijke procedure. Een dergelijke vergoeding moet worden betaald in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, maar niet in strafrechtelijke procedures.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 04-01-1999

Deel: ' Verhoging van de griffierechten per 15 januari 1999 '
Lees ook