Gemeente Rijswijk


Opnieuw verhuizing gemeentelijke onderdelen naar kantoorpand in Plaspoelpolder

Rijswijk, 26 februari 1999

De gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht(BWT), het Bureau Monumenten en Archeologie en het Bureau Marktzaken verhuizen in de week van maandag 8 tot en met vrijdag 12 maart vanuit het stadhuis naar het kantoorpand aan de De Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk. Gedurende deze verhuizing zijn de genoemde gemeentelijke onderdelen gesloten voor het publiek. Met ingang van maandag 15 maart zijn zij weer geopend. Deze gemeentelijke onderdelen van de dienst Openbare Werken verlaten het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 om zich te voegen bij de reeds in het kantoorpand gehuisveste gemeentelijke onderdelen, zoals onder andere milieu, onderwijs en verhuur accommodaties. De verhuizing maakt deel uit van een plan tot tijdelijke herhuisvesting van het ambtelijk apparaat in verband met de reorganisatie. In het stadhuis is een nijpend tekort aan kantoorruimte. Door verplaatsing van onderdelen van het ambtelijke apparaat buiten het stadhuis, ontstaat binnen het stadhuis de benodigde ruimte. Het is de bedoeling dat alle gemeentelijke onderdelen uiteindelijk in één gebouw worden gehuisvest. Naar verwachting neemt de gemeenteraad nog voor de zomervakantie een besluit over de toekomstige huisvesting van het gemeentelijke apparaat.

BWT en Milieu gesloten tijdens verhuizing
De verhuizing van de genoemde afdelingen vindt zoals gezegd plaats van maandag 8 maart tot en met vrijdag 12 maart. Aangezien deze afdelingen samen met de afdeling Milieu vanuit de De Bruyn Kopsstraat als één afdeling naar buiten toe gaan opereren, is de afdeling Milieu in verband met die samenvoeging op 9 en 10 maart gesloten voor publiek. Dit betekent dat er in de betreffende perioden geen mogelijkheid bestaat om stukken, die bij deze afdelingen ter inzage liggen (o.a. bouwplannen en milieuvergunningen) in te zien. De afdelingen blijven tijdens de verhuizing wel voor spoedeisende gevallen telefonisch bereikbaar. Hiervoor zijn de volgende telefoonnummers beschikbaar: 070
3959850 (BWT) en 070 3959830 (milieu).

Met ingang van maandag 15 maart a.s. gelden voor de geïntegreerde afdeling de volgende openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur ('s middags op afspraak). De telefoonnummers blijven ongewijzigd, te weten: 070 3959850 (BWT) en 070 3959830 (Milieu)Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Verhuizing gemeentelijke onderdelen Rijswijk '
Lees ook